Oyun Terapisi

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi çeşitli psikolojik teorilere dayanan ve çok uzun geçmişi bulunan bir disiplindir. Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir.Hem nitel hem de nicel olan araştırmalar, oyun terapisinin birçok durumda oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre oyun terapisine başvuran çocukların % 91’inin olumlu bir değişiklik göstereceğini ortaya koyuyor.

Günümüz yaşam koşullarından ebeveynlerin çocukları ile kaliteli vakit geçirmesi oldukça güçleşti. Terapist ile çocuk arasında geçirilen zaman herhangi bir oyun oynama sürecinden oldukça farklıdır.Her şeyden önce çocuğa “Özel Zaman” verilir.

Seanslar tipik olarak 30 ila 45 dakika arasında sürebilir. Bireysel veya çocuk gruplarında olabilirler. Çocuğun isteklerine ve ‘terapist’in becerilerine göre ‘Play Therapy Toolkit’ gibi çeşitli teknikler kullanılır. Bunlar şunları içerebilir:

Terapötik oyunun ilk kaydedilmiş kullanımı 1919’a kadar uzanıyor. Bir kaç psikolojik teori tarafından bilgilendiriliyor. Muhtemelen modern pratiğe en önemli katkılar Virginia Axline ve Violet Oaklander’ın çalışmalarıdır. İki ana yaklaşım “Yönergesiz oyun terapisi” ve “Yönergeli oyun terapisi” dir. Kalifiye bir pratisyen, şartlara göre her iki yaklaşımın bir karışımını benimseyecektir.

Play Therapy International, Play Therapy UK (PTUK) tarafından yürütülen çalışmalarla, bir terapötik oyunun bir uygulayıcısının tam olarak ne yaptığını anlamayı geliştirmek için bir Meslek Yapısı Modelinin temeli olarak bir yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesine ve kullanılmasına öncülük etmiştir.

Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini sanat, drama ve fantazi içeren oyunlar yoluyla ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur.

Çocuklarla Neden Oyun Terapisi?
Çocuklar oyun oynamayı severler. Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve konuşabilme becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle, oyunun, çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunduğundan iyileştirici bir özelliği vardır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayalkırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler.

Oyun terapisi çocukların
• Yaşadıkları dünya hakkında öğrenmelerine
• Duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
• Zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine
• Etkili sosyal beceriler geliştirmelerine
• İlişkilerde güçlü bağlar kurabilmelerine yardımcı olur.

Oyun Terapisinin Çocuğumun Evdeki Oyunundan Farkı Nedir?

Oyun oynamak çocuğa yaşamlarında insanlarla girdikleri etkileşimleri yeniden canlandırma fırsatı veren doğal bir fırsattır. Oyunun üç temel amacı vardır: İlk ikisi çocuğun bilişsel ve motor gelişimini desteklemek, üçüncüsü ise duygusal çatışmaların çözülmesini sağlamaktır.

Kaynak: http://inegolpedagog.com/2016/10/17/oyun-terapisi-nedir/